Coup d´état

Státní převrat, nebo-li puč je většinou násilné převzetí politické moci ve státě. Dochází k němu ve chvíli, kdy hladina etatismu přeteče únosné meze a lid se vzbouří.

 

Etatismus (z francouzkého l’état – stát) je názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů, případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci. Pojem vznikl kolem roku 1880 ve Francii.

 

Dnešní realita:

Nejprve dáme státním představitelům ať už tichý či veřejný souhlas učinit všechny ty věci namířené proti lidu a posílíme jejich pravomoci, jako by se nás to netýkalo a pak je těžce za pomoci krvavých revolucí chceme vrátit zpět.

 

V politické teorii znamená etatismus názor, že nositelem suverenity společnosti nejsou občané, nýbrž stát a jeho představitelé, takže úkolem lidu a různých sdružení je především posilovat moc a prestiž státu. V té ekonomické je to tendence posilovat řídící roli státu v hospodářství, státní kapitalismus a dirigismus.

 

Dnešní realita:

Roste snaha vládnoucí garnitury o všem rozhodovat a do všeho zasahovat. Ohýbají zákony a obcházejí ústavu. Pokud to nejde legální cestou, neváhají vyhlásit nouzový stav a zneužít ke svým cílům státní složky jako armádu a policii.

 

Extrémním příkladem mohou být fašistické státy.  Stát se pak často chápe jako hierarchicky uspořádaný celek či organismus, který potřebuje jednotu a semknutost lidu a také ji vnucuje a vymáhá.

Fasces byly symbolem římské moci a práva. Je to svazek dvanácti prutů obepínající sekeru. Nositel fasces byl římský magistratus. Úředník měl právo uložit tělesný trest (symbolizován pruty), trest smrti byl symbolizován sekerou. Fasces nesli před úředníkem  liktoři. Počet liktorů na jednoho úředníka byl většinou kolem dvanácti, což právě dle tradice symbolizuje počet prutů.

 

Dnešní realita:

Pokud dovolíte vládě porušovat zákony kvůli mimořádné situaci, co brání vládě vytvořit mimořádnou situaci, aby mohla porušovat zákony!

 

Polévka etatismu je již značně hustá a divoce se vaří, překypuje přes okraje hrnce a prská horké kapky do dalekého okolí.

Kolik Palachových hořících pochodní se ještě musí zapálit, než dostanou občané odvahu se vzepřít nesmyslnému nátlaku?

Kolik Sókratů bude donuceno odejít ze světa pod falešným obviněním, aby byli umlčeni?

 

hrníček s anglickým nápisem Better to have Fucked Up Than never to have fucked at all!

Nebuďme slepými liktory přisluhujícími zlu!

 

The Damned

Coup d’etat on a global scale
Opposition, locked up in jail
Domination, the goons are the boss
Human race nailed to a cross

 

Státní převrat v celosvětovém měřítku

Opozice, zavřená ve vězení

Dominance, šmejdi jsou šéfové

Lidská rasa přibitá na kříž

 

Plasmatics 1982
Coup D‘Etat

 

A historie se stále opakuje…

 

 

Napsat komentář