Kdo je Gibbon?

Kupodivu nás nezajímá ona roztomilá opička ani vodopád v Národním parku Yellowstone, ale Edward Gibbon. Britský historik z osmnáctého století. A konkrétně jeho hlavní dílo: Úpadek a pád římské říše.

 

Už v roce 1776, kdy začalo toto rozsáhlé dílo vycházet, vyvolalo senzaci. Důvody, které uváděl pro pád říše Římské, jako by z oka vypadly těm, které můžeme směle nazvat současnými důvody pro pád nejen Evropské unie, ale celého světa.

Byl to vizionář nebo je lidstvo ve své hlouposti nuceno opakovat stejné chyby stále znovu?

sloupořadí z období antiky

Posuďte sami. Tady je hned sedmnáct varování:

 • Většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
 • Je zpochybněna role otců coby živitelů rodiny. Rozvrácená rodina a svobodné matky jsou běžná věc.
 • Senioři pozbyli vážnosti. Domácímu mazlíčkovi je věnováno daleko více péče.
 • Zábava je za každou cenu. Literatura, film a ostatní umění se stává bezduchým. Umělecká díla jsou ošklivá a nedají se nazvat ani kýčem, přesto jsou za ně placeny horentní sumy.
 • Vojenská služba již není ctí a je odmítána, zpochybňována a vysmívána. Později je zrušena a armádu tvoří nájemní žoldnéři.
 • Pracující lidé jsou terčem posměchu. Za vzor jsou oslavováni pokrytci, populisté, pochybní umělci, a tak zvané celebrity.
 • Roste daňové zatížení obyvatelstva a stát přerozděluje vysoké částky. Náklady na život stoupají. Lidé se ale nebojí nepracovat, protože stát tvrdí, že se o ně postará.
 • Úroveň vzdělání prudce klesá.
 • Státní dluh roste do nesplatitelných výšin.
 • Přestává se vyrábět a pěstovat, protože je to příliš drahé. Pozornost se zaměřuje na dovoz z okolních zemí.
 • Ten, kdo má možnost, krade ze státního majetku, protože postižitelnost těchto zločinů je nízká.
 • Početí a výchova dětí je na obtíž, a tudíž se jich rodí stále méně.
 • Selhávají po léta osvědčené mechanismy na ochranu poctivých před podvodníky.
 • Veřejné funkce jsou jen nositelem kořisti a zisku. Korupce a úplatkářství jsou zde běžným jevem.
 • Lidské hodnoty typu čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, dobročinnost, či zápal pro věci veřejné jsou stavěny do špatného světla a považovány za slabost.
 • Bují cynismus.
 • Na denním pořádku je plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností a poctivé práce.
 • Do země přichází velké množství cizinců.
 • Politici vytváří pouze iluze, které si vynucují. Slibují zábavu a státní podporu.
 • Občané si neustále stěžují a na všechno nadávají.

 

Historie se opakuje co? Nebo je všechno jenom náhoda?

 

Napsat komentář