Nová Apokalypsa

Je Janova kniha zjevení opravdu poslední v bibli? U Mrtvého moře se ale našly ještě další svitky. Po jejich přečtení pochopíte, proč se je světové vlády snaží držet v tajnosti.

 

Katastrofy popsané v Apokalypse svatého Jana jsou spojeny s rozlomením sedmi pečetí, které doprovází objevení se čtyř příšerných jezdců Apokalypsy: Moru, Války, Hladu a Smrti. Následuje troubení na sedm polnic.

Tyto nově objevené svitky poukazují na sedm rytířských mečů, které sedmero disků pečetí rozetnou. Po té sedm polnic, jako kouzelné hole oznámí příchod katastrof, jež lidstvo ze sedmi pohárů vypít do dna musí.

Tady jsou:

Kontakt sousedský satan odepře a možnost cestovat zakáže. Na pohybu tě omezí a pouštět do ulic tě nebudou pod záminkou nemoci neviděné, jen řečmi hrůznými opředené. Též obličej budeš nucen halit si, po vzoru saracénů. Kdo coby nakažen označen se stane, izolaci v kobce se nevyhne a zákroky vymítací na něm páchány budou.

Pavouk satana síť upřede obrovskou, že celý svět zastře. Lidé zmateni se neubrání do oken pekelných nahlížet, a co on jim našeptává mluvit a dělat dokud o myšlenky své zcela připraveni nebudou. Mluva učená trhlin nazná a jazyk oseká se jako ostrve.

Nepoznáš rozdílu mezi mužem a ženou, ba obě pohlaví se zapřou a odmítnou plnit svoji přírodní funkci. Smyšlenkami mnohými pak nahradí jejich místo ďábel. A tentýž ďábel ženu postaví před sebe a osamostatnit ji bude se snažit, neb pracující žena daně odvádí a šelmě více peněz plyne. Toto hnutí feminou zváti vznešeně bude, ale dobré mysli pohledat. Muži se ženám vyrovnat budou snažit, ale jen oslabí svého vnitřního bojovníka a krbu rodinnému ochranu neposkytnou.

biblický obraz z Klatovských katakomb

Základní kámen rodiny tak ve dví se rozetne a moc nad naukou dětí vláda bohatých převezme a svůj směr tím nastolí. Chlapcům vojenskou službou sebevědomí do prachu země zašlape a děvčata vychovávat k chlípným službám pohne. Všemožnými prostředky pak na dálku zdarma vštípí do hlav dětí již od mala liché náboženství peněz a poselství slibů ponese se krajinou. Armáda falešných proroků a učenců intaktnost jejich panenskou poruší, aby jedovatá mluva na nevinou půdu duší jejich dopadnout mohla.

Slova svá démoni do úst každému vkládat budou a ten, kdo ochotu vyslovit je odepře, o hladu se potáže. Značku coby cejch všichni obdrží. Ten, jenž neoznačen vstoupí na veřejnost, vyčleněn bude a bez výdělku a možnosti výdobytků ostatních zakoupit se potáže. Ba možnost vůli svou jakkoliv projeviti zapovězeno mu přijde.

Ženy proti mužům poštvány budou, aby vztah milenecký význam svůj ztratil. Taktéž rozdíly mezi sebou si národy vyčítat budou a kůži si několikráte přebarví chtíc naruby ji na těle obrátit. Partnerství, přátelství a soudržnost pošlapány se stanou a společnost rozbita takto se egoisty naplní a solitérství a kariéra hlavním smyslem života jejího se stanou.

Věcmi se pak lidstvo zahrne a falešný pocit bohatství každému dopřeje. Konsumovat jmou se davy zahalujíce se do šatů orientálních a šperky a kovy či jinými pozlátky se zahltí. Za masky cizí schovávat se začnou a minulost svoji v temnou stoku odhodí. Takto dobrovolně otrokem stávat se každý uvolí a ještě děkovat za to bude, jakoby podstatu svou tím netratil a na jméno své nezapomínal. Smrt zaživa tak nastane.

 

V Tarotu je číslo sedm vůz. Ten táhnou dva koně, každý jiným směrem. Bude se muset vynaložit mnohé úsilí dostat je do souladu. Pokud koně táhnoucí vůz nebudou jednotní, vozataj nikam nedojede.

 

Článek s podobnou tématikou:

Hříchy online

 

3 komentáře u „Nová Apokalypsa“

Napsat komentář