Nový Nový zákon

Když se Ludovico Antonio Muratori prohrabával v 18. století spisy v milánské knihovně narazil mimo jiné na text se seznamem novozákonních knih a v něm také na do té doby zcela neznámý list Janův.

 

Dnes by se dal označit jako dvacátá osmá kniha Nového zákona.

 

Nejprve zmiňuje první část evangelia svatého Tomáše jako dobrou zprávu údajně z úst přímo Ježíše Krista:

Kdo najde výklad těchto výroků, neokusí smrti.

Následované dalšími sto třinácti logiony.

 

Aby vzápětí popsal hned několik apokalyptických vizí o konci lidstva s názvem Aschimaneum.

 

znak na prknech znázorňující lebku, meč a ratolest s nápisy

Zde jsou jednotlivá aschimanea:

  • A kdo ve jménu jeho své jméno zradí, zapomene jej a věčně beze jména bude světem kráčet.
  • Strach z nemoci, která oficiálně neexistuje donutí lidi pozřít medikamentů neznámých, které ku škodě spíše jim budou.
  • Našeptáváním rozděleni ďábla na dva tábory, budou odpůrce vůle jeho stíhat následovníci zla a jako zvěř je lovit a jim za vinu dávat stav svůj, byť lék, co uchránit je měl, podán jim byl dle jejich požadavků.
  • I zjeví se falešný bůh, ale satan pod rouchem jeho ovládat vše bude, takže zprvu jako spása se bude jevit.
  • Pak ze strachu před trestem rodiče zradí své děti a ty naopak své rodiče udávat satanu budou.
  • Ti, kdož vzdělaní, litovati budou, že se číst a psát učili, neboť jazyk a písmo stane se nástrojem kata.
  • Vědění v teplo se změní, jak knihy pálit se budou a dětem paměť se zakalí hloupostmi, co odvedení pozornosti od věcí důležitých.
  • Intelekt potírán bude pod rouškou strachu, aby hlupák nebyl uražen, neboť jejich vlády svět velebit bude.
  • Mnozí felčaři vám zdarma lék na povzbuzení podávati budou, jehož vedlejším účinkem obezita nastane a nemoci s ní spojené, na které ti stejní felčaři předražené medikamenty vám podají a vy nebudete mít z toho koloběhu úniku živí.

 

A tak ortodoxní věřící napadl ten spásný nápad, že urychlí zkázu světa, aby mohla nastat tisíciletá říše. Jenže to se dnešní mesiáši přepočítali. Nepřijde očekávané Kristovo království nebeské. Nastoupí totiž tisíciletá říše satana.

Nyní stojíme na prahu Satanistického Chiliasmu.

Jednoho takového milenialistu máme v živé paměti. A že se snažil nastolit tu svou tisíciletou říši!

 

 

Chcete vědět více?

Nová Apokalypsa

 

 

Napsat komentář