Dopravní značky

Dopravní značky

Na světě jsou konvence, dohody a nařízení, které lidé automaticky dodržují, aniž by o tom přemýšleli.

Třeba dopravní předpisy. Pro ulehčení plynulosti dopravy byly vymyšleny značení, které by to měly umožnit – dopravní značky. Dle jejich druhu a významu je dělíme na:

 • výstražné
 • značky upravující přednost
 • zákazové
 • příkazové
 • informativní
 • dodatkové tabulky
 • vodorovné značení
 • dopravní zařízení

Takové značky však nemusí platit jen ve světě dopravy. Co kdybychom přenesli podobná pravidla do každodenního života. Mohlo by to vypadat třeba takto:

 • pozor zlý člověk
 • dej přednost starším
 • nechoď na okraj skály
 • pracuj na sobě
 • hospoda 2 km
 • a dodatková tabulka se šipkou, ukazující směr
 • další šipky by pak byly namalovány na zemi až k restauraci
 • a k tomu všemu zařízení s barevnými světly, signalizující volno či nevolno

Všechno by se tím náramně zjednodušilo a zejména bezradní lidé, kteří nevědí, co si počít se svým životem, by náhle našli ten správný směr.

Dejme na hranice značku zákaz nelegálního vstupu a máme vyhráno. Ten, kdo dodržuje pravidla, nepůjde dál. Proč vyhrávají ti, co absolutně ignorují všechna pravidla?

1 komentář u „Dopravní značky“

Napsat komentář