Turnaj (soutěž)

Soutěžní báseň složena na téma: Středověk
Obsahuje tato slova: matematicko-statistický, reprografický, respirátor, acetylcelulóza, multilaterální

logo soutěže pana Bina


Turnaj

Skrz hledí své přílby soka naproti pozoruje
jak dřevcem ze sedla jej vyhodit, uvažuje
matematicko-statistická analýza způsobila na jeho čele pot
jaká je šance na zabití a jaká na život?
Huntskappen nasadil jako respirátor proti zkaženému vzduchu
brnění a štít, navzdor všudypřítomnému strachu

V každém případě vejde do písní minnesängrů
či písař reprografický zápis na pergamen pořídí
po objevení acetylcelulózy stane se jeho příběh námětem filmů
záznam zvuku na gramofonovou desku se pořídí

Pro jistotu ale ten šlechtic na zadní vrátka myslel
multilaterální dohodu s rytíři tajně uzavřel
kurtoazie vždy na místě středověkém není
příbuzné jejich zavřel před tím do vězení
v případě, že by do něj chtěl někdo kopí vetknout
nařídil neprodleně celé rodině hlavu setnout

Napsat komentář