Universe 25

Nejen myši hledají odpověď na otázku Života, Vesmíru a vůbec. Lunkvil a Fuka dostali odpověď 42.

Existuje také lidská „Hlubina myšlení“ nebo nám odpoví John Calhoun?

 

John Calhoun – etolog. Na přelomu 60. a 70. let zkoumal, jak hustota populace ovlivňuje chování lidstva.

 

Izoloval čtyři páry myší v uzavřeném prostoru s kontrolovanou teplotou, s hojností potravy a vody, bez predátorů. Takové město se stovkami místnůstek, kde se mohli šťastné myši pářit a zakládat rodiny.

V ideálních podmínkách bez stresu a nutnosti shánět něco k jídlu se myši rychle rozmnožovaly. Každých 55 dní se populace znásobila.

Když počet hlodavců dosáhl určitého limitu, konkrétně šest set dvacet, vytvořila se mezi nimi hierarchie. Myši začaly válčit mezi sebou. Rodiče vyháněli své děti z hnízd, bojovali spolu sousedé, staří proti mladým a nakonec všichni proti všem.

Díky blahobytu žili starší déle a neuvolňovali místo mladším, kteří se z toho psychicky hroutili. Přestali bránit své samice a ty se tím pádem staly agresívnější. Bránily své potomstvo a po čase se staly agresívní i k nim. Zabíjely je a stávaly se poustevnicemi. Klesla jejich chuť se rozmnožovat.

Samci, odmítáni samicemi o ně postupně ztratili zájem a zahleděli se do sebe. Hladina testosteronu u nich klesla a ztráceli pud sebezáchovy a bojovnost spojenou s nalezením vhodné samice k zachování rodu či bránění svého teritoria.

Jen jedli, pili, spali a pečovali o své vlastní blaho. Hedonisticky se soustředili jen na požitky za použití jakýhkoliv stimulantů. Neustále se umývali a krášlili. Vyhýbali se konfliktům a neplnili svou sociální funkci.

stará opuštěná teplárna s trubkama

Když tyhle singles Calhoun přemístil do jiných podmínek v jiných městech, nic se nezměnilo, tito hlodavci byli pozměnění natolik, že se nedokázali chovat normálně.

Tyto k okolí netečné skupiny se staly z menšiny většinou. Porodnost klesla k nule.

Starší se ocitli na okraji společnosti a mladší začali praktikovat homosexualitu.

Šířil se kanibalismus a myši prudce vymírali.

Do tří let zemřel i poslední obyvatel myšího ráje.

Tento pokus byl opakován pětadvacetkrát a pokaždé dopadl stejně. Výsledky byly totožné u myší i krys. V určitém bodě se každá jejich civilizace jednoduše zhroutila, bez ohledu na to, jak velké a komfortní jejich město bylo.

 

Lidstvo zažívá extrémní populační boom a jeho počet dosahuje čísel, která planeta nedokáže nasytit. Minimálně západní část lidstva ale v podstatě žije v blahobytu a naprostém dostatku. Přestáváme se množit, rodinné vazby se rozpadají, počet singles ve společnosti roste a začíná to být trendy a z okolí na nás doléhají imigranti. Nelze se ubránit dojmu, že se právě nacházíme v bodě, kdy Universe 25 mělo šest set dvacet myší.

A pak nastal strmý pád.

Napsat komentář