Básník

Kdo je to básník? Jaká je definice básníka?

Co na to wikipedie?

Básník nebo Básnířka je tvůrce poezie. Svá díla píše za použití básnických forem, mezi které patří zejména veršovaná skladba provázená rýmy, jazykovými novotvary, metaforami, paradoxy a jinými jazykovými prostředky. Básníka a básnířku v jejich tvorbě inspirují podle řecké mytologie múzy.

V širším pojetí je básníkem označován ten, který za použití své fantazie dokáže i obyčejné věci či postupy zpracovat umělecky neobyčejně. O takovém díle se říká, že je „jedna báseň“.

Názory jiných:

Básníci jsou děti. Jiří Žáček

Básníci jsou jako děti, když sedí za stolem, nedosahují nohama na zem. Stanisław Jerzy Lec

Básníci jsou nestoudní ke svým zážitkům: Vykořisťují je. Friedrich Nietzsche

Básníci nám pomáhají milovat, jen k tomu tu jsou. Anatole France

Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také, a to především, lidé pravdy. Guillaume Apollinaire

Básník dělá totéž, co hrající si dítě, vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, investuje do něho velká afektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti. Sigmund Freud

Básník je svobodnější než filosof. Jean Paul

Básník se obnažuje. Jde z kůží na trh a až jej z ní ostatní stáhnou, zbude surová pravda. Ta se mnohým nelíbí, tak se ji snaží zaobalit deskami knihy, kterou mohou spálit. Jenže slova uvěznit nelze. Mají vzácnou schopnost být pamatována. A v této podobě přežijí do doby, kdy stupně Fahrenheita v jejich okolí klesnou pod hodnotu 451. Pak opět zažehnou světlo v temnotách a vědění vyplave na povrch. Básník je zhmotní perem a vymodeluje ústy, aby byla stravitelná pro každého a vešla nejen do očí a uší, ale i do duší. Básník je posel z minulosti, jenž hlásá přítomnost a varuje před budoucností.

socha mladé ženy sedící na bloku kamene

Všechny moje knihy

Baví mě, jak slova, co mě napadají
do sebe krásně zapadají
a dokonale spolu ladí
jedno písmeno druhé svádí.

Až narodí se celá věta.
Sotva však spatří světlo světa
následuje ji další
a ta první už je starší.

Řadí se do odstavců, stránek, listů
v knihkupectví si frontu vystůj.
Ty potom čteš ty napsané řádky
romány, básně či pohádky.

Baví mě, jak knihy, co se napsat dají
kousek autora vždy v sobě tají.
Když koupíte si všechny moje knihy
budete mě mít doma i vy.


Napsat komentář