Svatý Martin

První fyzik z pozdní doby římské, který dokázal, že polovina látky může mít stejný účinek na termoregulaci, jako její celek. Premisou však zůstává, že každý další zkoumaný objekt je alespoň o polovinu menší.

Voják v uniformě na bílém koni

Ano, mluvím o svatém Martinovi, který se stal známým díky příhodě s pláštěm. Bylo to v dobách jeho vojenské služby ve Francii. Jednoho mrazivého dne jel coby osmnáctiletý mladík do tábora v Amiens a u městské brány spatřil na zemi polonahého žebráka. Nikdo mu nepomohl a on mrznul. Martin se chopil meče a rozetnul svůj plášť ve dví. Polovinu pak dal žebrákovi.

Příští noc spatřil Ježíše, jenž byl oděn půlkou pláště a uslyšel, jak říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin.“ Tak začala jeho cesta duchovní.

Ona byla jeho životní pouť vůbec velice zajímavá. Z jeho rodné Panonie v dnešním Maďarsku, přes severní Itálii, doby v armádě ve Francii, pak období exorcismu nebo christianizačního terorismu v Bretani, či poustevnictví, až do kněžského stavu jako biskup v Tours.

Teprve později mu byl přidán bílý kůň a spojení s husami, mezi kterými se údajně schovával.

U nás je tento svátek zastoupen především vínem, tedy mladým vínem a husou a rohlíčky plněnými mákem či povidly. Někde se vaří i tajemně znějící Kaldoun, což je polévka z husích drůbků. Je potřeba se před obdobím půstu pořádně najíst. Další pečínka bude až o vánocích.

Takže už dokážete rozluštit šifru 11.11.11?

Napsat komentář